Namn: Nisses Yes
Född: 1 december 2009
Mål under 2010: Växa på sej och tända till på fåren.